BÌNH HỒNG ĐẢNG SÂM 1.8 LÍT

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 1.8 Lít: cao 42 x đk 9 cm.
  • 0,5 Kg Hồng Đảng Sâm

490,000 /Bình 1.8 lít