Gốc Đinh Lăng Cổ Thụ Tươi

Gốc Đinh Lăng Cổ Thụ Tươi – Cao Nguyên Food

Cao Nguyên Food tự hào trong việc thu mua và phân phối những gốc Đinh Lăng Cổ Thụ Tươi có tuổi đời từ 7 – trên 40 năm. Những gốc to và đẳng cấp nhất Tây Nguyên cũng như Việt Nam

 

Liên hệ- Hotline: 0373 555 777