Xem tất cả 12 kết quả

60,000 /500Gr (Khô)
2,400,000 / 1kg tươi
380,000 /300Gr
190,000 /500Gr (Khô)
290,000 /200Gr (Khô)
6,500,000 /lạng
1,500,000 / 1 lạng/Củ
Giá:Liên hệ- Hotline: 0373 555 777
0373 555 777