Sâm ngọc linh

Vùng địa lý mọc Sâm Ngọc Linh nằm hoàn toàn trên dãy núi Ngọc Linh từ độ cao trên 1400m, nơi có mật độ che phủ rừng trên 80%, nhiệt độ trung bình năm dao động từ 15 -18,5 °C, Độ ẩm trung bình từ 85,5 – 87,5 %, tổng lượng mưa trung bình năm từ 2.600 – 3.200mm, dưới tán rừng già với tầng thảm mục dày là nơi có điều kiện lý tưởng cho cây Sâm Ngọc Linh sinh trưởng và phát triển. Chỉ Sâm Ngọc Linh mọc tại Núi Ngọc Linh (thuộc 3 huyện Đắk Glei và Tu Mơ Rông – Kon Tum,Nam Trà My – Quảng Nam) mới đảm bảo chất lượng và hàm lượng Saponin tốt nhất.

6,500,000 /lạng