ĐINH LĂNG CỔ THỤ CÓ NU

QUY CÁCH:

  • Bể 150 Lít + Tủ Kệ: d 50 x r 155 x c 125 cm
  • Củ đinh lăng có nu khoảng 27kg trên 40 năm tuổi.

69,000,000 /Bình 150 LÍT