BÌNH LÁ SÂM NGỌC LINH

QUY CÁCH:

  • Bình 7 lít.
  • 0.3kg lá Sâm Ngọc Linh (Đơn giá 4,9 triệu/kg)

2,299,000 /Bình 7 lít