BÌNH NẤM SỪNG HƯU

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 7.5 Lít: cao 80 x đk 11 cm (đáy 12.5 cm).
  • 5 lạng Nấm Sừng Hưu.

2,700,000 /Bình 7.5 lít