BÌNH TAM THẤT HOANG

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 6.5 lít: cao 89.5 x đk 8.5 cm (đáy 11 cm).
  • 6 củ Tam Thất Hoang lớn.

5,300,000 /Bình 6.5 lít