ĐINH LĂNG CỔ THỤ

QUY CÁCH:

  • Bể 300 Lít + Tủ Kệ: cao 140 x đk 55 cm.
  • Củ đinh lăng khoảng 22 kg trên 30 năm tuổi.

56,000,000 /Bể 300 lít