ĐINH LĂNG CÓ NU

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 16.8 Lít: cao 55 x đk 20 cm.
  • Củ Đinh Lăng Có Nu 10kg – 17 năm tuổi.

5,800,000 /Bình 16.8 LÍT