ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HOA (5 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 5 lít: cao 61 x đk 15,3 cm (miệng 8,5 cm).
  • 100 gram đông trùng tự nhiên.

3,300,000 /Bình 5 LÍT