ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HOA (3 lít)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 3 lít: cao 41 x đk 16,2 cm (miệng 8,2 cm).
  • 70 gram đông trùng tự nhiên.

2,500,000 /Bình 3 lít