BÌNH NẤM NGỌC CẨU (16.7 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Phú Hòa 16.7 lít.
  • 5kg Nấm ngọc cẩu tươi

3,750,000 /Bình 16.7 lít