BÌNH SÂM ĐƯƠNG QUY

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 7.5 Lít: cao 55 x đk 21 cm.
  • 1,2 kg sâm Đương Quy Rừng (Đơn giá 700.000/kg Sâm Đương Quy Rừng)

1,600,000 /Bình 7.5 lít