BÌNH TAM THẤT HOANG (3 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 3 lít: cao 59 x đk 8.5 cm (đáy 12.1 cm).
  • Gồm 2 Củ Tam Thất Hoang.

2,930,000 /Bình 3 lít