ĐINH LĂNG CÓ NU

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 12 Lít: cao 42 x đk 20 cm.
  • Củ Đinh Lăng Có Nu 6kg – 13 năm tuổi.

3,020,000 /Bình 12 LÍT