BÌNH THẤT DIỆP NHẤT CHI HOA

QUY CÁCH:

  • Bình Korea 20 lít.
  • Củ Thất Diệp Nhất Chi Hoa nặng 1.3kg.

7,900,000 /Bình 20 lít