BÌNH NẤM NGỌC CẨU (8 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 8 Lít: cao 25 x đk 20 cm.
  • Nấm ngọc cẩu tươi

1,400,000 /Bình 8 lít