BÌNH ĐINH LĂNG LÁ NẾP

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 41 lít: cao 90 x đk 19.5 cm.
  • Củ Đinh Lăng Lá Nếp 13kg – 20 năm tuổi.

10,900,000 /Bình 41 lít