ĐINH LĂNG ĐIÊU KHẮC

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 16 Lít: cao 50 x đk 22 cm.
  • Củ Đinh Lăng điêu khắc.

2,500,000 /Bình 16 lít