TAM THẤT NGÂM MẬT

QUY  CÁCH:

  • Hũ 500ml Mật Ong Rừng.
  • Gồm: 150 gram Tam Thất ngâm mật.

940,000 / Hũ 500ml