RƯỢU LAN KIM TUYẾN (LÁ KIM CƯƠNG)

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 2 Lít: cao 37.5 x đk 14.5 cm.
  • 300 gram  Lan Kim Tuyến (Lan Gấm).

1,360,000 /Bình 2 lít