BÌNH TAM THẤT HOANG (11 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 11 lít: cao 76.5 x đk 11.8 cm (đáy 15.3 cm).
  • Củ Tam Thất Hoang lớn.

8,800,000 /Bình 11 lít