BÌNH NẤM PHỤC LINH THIÊN

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 8 Lít: cao 25 x đk 20 cm.
  • Củ 1.8 kg/ Bình

2,900,000 /Bình 8 lít