BÌNH TAM THẤT HOANG (4.5 lít)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 4.5 lít: cao 61 x đk 8.5 cm (đáy 11 cm).
  • 1 củ Tam Thất Hoang.

3,880,000 / Bình 4.5 Lít