BÌNH SIM RỪNG 3 LÍT

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 3 Lít: cao 40 x đk 17 cm.
  • Sim Rừng

590,000 /Bình 3 lít