BÌNH SÂM ĐÁ

QUY CÁCH:

  • Bình thủy tinh 8 lít.
  • 3,5kg sâm đá

1,100,000 /Bình 8 lít