BÌNH NA RỪNG 4.8 LÍT

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 4.8 Lít: cao 50 x đk 12 cm.
  • Na Rừng – Cao Nguyên Food

1,100,000 /Bình 4.8 lít