SÂM NGỌC LINH (BÌNH 4 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 2.5 lít: cao 56 x đk 6.6 cm (đáy 9.1 cm).
  • Sâm Ngọc Linh Tự Nhiên (loại 20 củ/kg).

 

5,750,000 /Bình 4 lít