BÌNH TÁO MÈO CẮT LÁT (3 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 3 Lít: cao 40 x đk 17 cm.
  • 3 kg Táo Mèo tươi cắt lát.

660,000 /Bình 3 lít