BÌNH TÁO MÈO (3.7 Lít)

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 3.7 Lít: cao 27 x đk 21 cm.
  • 2.5 kg Táo Mèo tươi.

400,000 /Bình 3.7 lít