BÌNH TAM THẤT HOA (11 lít)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 11 lít: cao 76.5 x đk 11.8 cm (đáy 15.3 cm).
  • Tam Thất Hoa.

3,150,000 / Bình 11 Lít