BÌNH SÂM ĐẠI HÀNH 3 LÍT

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 3 Lít: cao 40 x đk 17 cm.
  • Sâm Đại Hành

700,000 /Bình 3 lít