BÌNH SÂM ĐÁ

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 3.5 Lít: cao 35 x đk 25 cm.
  • 2 Kg Sâm Đá

650,000 /Bình 3.5 lít