BÌNH HỒNG ĐẢNG SÂM 10 LÍT

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 10 Lít: cao 35 x đk 20 cm
  • 4 Kg Hồng Đảng Sâm

2,550,000 /Bình 10 lít