BÌNH Đinh Lăng Có Nu Kết Hoa

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 12 Lít: cao 42 x đk 20 cm.
  • Củ đinh lăng có nu 3kg khoảng 10 năm

2,390,000 /Bình 12 lít