BÌNH NẤM TÍCH DƯƠNG 8 LÍT

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 8 Lít: cao 25 x đk 20 cm.
  • Nấm Tích Dương

1,500,000 /Bình 8 lít