BÌNH NẤM NGỌC CẨU (4.8 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình: 4.8 lít
  • Ngọc Cẩu Tươi: 2 kg.

1,280,000 /Bình 4.8 lít