BÌNH MẬT ONG RUỒI NGUYÊN TỔ (9.8 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 9.8 Lít: cao 55 x đk 18 cm.
  • TỔ Ong Ruồi 1.5kg..

1,600,000 /Bình 9.8 lít