BÌNH Đinh Lăng Lớn 1 củ

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 25.8 Lít: cao 58 x đk 25 cm.
  • Củ Đinh Lăng 7kg hơn 15 năm.

4,500,000 /Bình 25.8 lít