SÂM NGỌC LINH (BÌNH 3 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 3 lít: cao 59 x đk 8.5cm (đáy 12.1 cm)
  • 3 củ Sâm Ngọc Linh Tự Nhiên (loại 20 củ/kg).

 

13,690,000 /Bình 3 lít