SÂM NGỌC LINH (BÌNH 3 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 3 lít: c 59 x đk 8.5cm (đáy 12.1 cm).
  • 2 củ Sâm Ngọc Linh Bán 1Tự Nhiên (loại 20 củ/kg).

 

7,900,000 /Bình 3 lít