LÁ SÂM NGỌC LINH (BÌNH 7 LÍT)

QUY CÁCH:

  • Bình Korea 4 lít.
  • Sâm Ngọc Linh Tự Nhiên (loại 20 củ/kg).
  • Bình Phú Hoà – 7 lít: c 55 x đk 21cm.

2,290,000 /Bình 7 lít