BÌNH TAM THẤT HOANG (1.5 lít)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 1.5 lít: cao 30 x đk 10 cm.
  • Tam Thất Hoang.

1,690,000 / Bình 1.5 Lít