BÌNH TAM THẤT HOA LỚN (16.5 lít)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 16.5 lít: cao 110.5 x đk 12.5 cm (đáy 14.3 cm).
  • Tam Thất Hoa.

4,200,000 / Bình 16.5 Lít