BÌNH LINH CHI CỔ CÒ 4 LÍT

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 4 lít: cao 40 x đk 9 cm.
  • Nấm Linh Chi Cổ Cò

1,300,000 /Bình 4 lít