BÌNH Đinh Lăng Có Nu

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 25.8 Lít: cao 58 x đk 25 cm.
  • 1 Củ Đinh Lăng 7kg khoảng hơn 15 năm

4,900,000 /Bình 25.8 lít