ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BÌNH 2.5 LÍT

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 2.5 lít: cao 41 x đk 15,9 cm (miệng 8,2 cm).
  • 2 Hộp Đông Trùng Hạ Thảo Tươi (100 gram/hộp – đơn giá tươi 290.000 vnđ/hộp)

1,200,000 /Bình 3 LÍT