BÌNH TAM THẤT HOANG (7.5 lít)

QUY CÁCH:

  • Bình Yongchenon – Hàn 7.5 lít: cao 80 x đk 11 cm (đáy 12.1 cm).
  • 1 củ Tam Thất Hoang.

6,700,000 / Bình 7.5 Lít