BÌNH TAM THẤT HOANG

QUY CÁCH:

  • Bình Phù Hoà – 2 Lít: cao 37.5 x đk 14.5 cm.
  • 1 củ Tam Thất Hoang.

2,280,000 / Bình 2 Lít